Ο τομέας Digital Signage (Ψηφιακής Σήμανσης)

Sector Digital Signage

Share

Τι είναι Digital Signage(Ψηφιακή Σήμανση);

Digital Signage είναι μια μορφή ηλεκτρονικής προβολής περιεχομένου όπως ενημερωτικά μηνύματα, διαφημίσεις και άλλα μηνύματα. Σημεία ψηφιακής σήμανσης μπορούμε να συναντήσουμε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με την μορφή οθονών LCD, LED, οθόνες plasma ή επιφάνειες προβολής.

Η χρήση της ψηφιακής σήμανσης στο χώρο διαφήμησης έχει ώς κοινό στόχο την μετάδοση στοχευμένων μηνυμάτων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και σε συγκεκριμένο χρόνο.